Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Repetycja jako kategoria twórcza i analityczna w twórczości Györgyego Ligetiego na przykładzie wątków Koncertu kameralnego

Complete list of metadata

https://hal.univ-rennes2.fr/hal-01669906
Contributor : Laurence Leroux <>
Submitted on : Thursday, December 21, 2017 - 8:48:59 AM
Last modification on : Friday, January 3, 2020 - 11:06:02 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01669906, version 1

Collections

Citation

Joseph Delaplace. Repetycja jako kategoria twórcza i analityczna w twórczości Györgyego Ligetiego na przykładzie wątków Koncertu kameralnego. Analiza dzieła muzycznego : historia, theoria, praxis = Musical Analysis : historia, theoria, praxis. T. 4 / pod red. Anny Granat-Janki i zespołu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, pp.193-203, 2016, 978-83-86534-99-9. ⟨hal-01669906⟩

Share

Metrics

Record views

72