Repetycja jako kategoria twórcza i analityczna w twórczości Györgyego Ligetiego na przykładzie wątków Koncertu kameralnego

Type de document :
Chapitre d'ouvrage
Analiza dzieła muzycznego : historia, theoria, praxis = Musical Analysis : historia, theoria, praxis. T. 4 / pod red. Anny Granat-Janki i zespołu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, pp.193-203, 2016, 978-83-86534-99-9
Liste complète des métadonnées

https://hal-univ-rennes2.archives-ouvertes.fr/hal-01669906
Contributeur : Laurence Leroux <>
Soumis le : jeudi 21 décembre 2017 - 08:48:59
Dernière modification le : vendredi 16 février 2018 - 09:34:13

Identifiants

  • HAL Id : hal-01669906, version 1

Collections

Citation

Joseph Delaplace. Repetycja jako kategoria twórcza i analityczna w twórczości Györgyego Ligetiego na przykładzie wątków Koncertu kameralnego. Analiza dzieła muzycznego : historia, theoria, praxis = Musical Analysis : historia, theoria, praxis. T. 4 / pod red. Anny Granat-Janki i zespołu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, pp.193-203, 2016, 978-83-86534-99-9. 〈hal-01669906〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

6