C. Grégoire-de, Csap (ou Csapi) de Esen' / Eszeny ms : MNL DL 82338 éd, pp.126-127

. Assise, Ste-Mariedes-Anges ) [I]

/. Buda-[-h-]-blaise-de-dej, . Dés-vic, and H. De, Zoérard d'Abovce d'Abafalva / ms : MNL DL 94921 éd, pp.127-128

J. De-porcaria-commissaire-gén, du vic. gén. pour les prov, ou Csapi) ms : MNL DL 82463

. Rome, Ara Coeli) [I]

F. Licchetti-min and . Gén, Jean de Gyula ms (impr, p.47257

D. Georges-de, Derencsény ms : MNL DL 23593 éd. partielle : BuNyItAy, I, 47-48, n°45 ; éd. intégrale : kertész, pp.138-139

J. De-sajószentpéter-custode-de-sárospatak and . Benoît, Ardud / Erd?d (ou Erd?dy) ms : MNL DF 260436 éd, pp.139-140

P. Béldi and D. Budila, Bodola ms : MNL DF 257780 éd, pp.140-141

E. Kammerer, A Pécz nemzetség Apponyi ágának az Apponyi grófok családi levéltárában ?rizett oklevelei. I (1241-1526), 1906.

J. Karácsonyi, « Oklevélkivonatok a szentmiklóssi és óvári gróf Pongrácz család levéltárából [1268-1515], Történelmi Tár 1897, pp.513-528

J. Karácsonyi, Szent Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig, 1922.

B. Kertész, A magyarországi obszerváns ferencesek eredetiben fennmaradt oklevelei és levelei (1448-1526)? Fontes Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria, 2015.

F. Pesty, A szörényi bánság és szörényi vármegye története? III? Budapest, 1878.

C. Wagner, Diplomatarium comitatus Sarosiensis