Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

O ideale obróconym w dowcip. Fotografia kompozytowa Francisa Galtona i jej oddźwięki

Complete list of metadata

https://hal.univ-rennes2.fr/hal-01692588
Contributor : Laurence Leroux <>
Submitted on : Thursday, January 25, 2018 - 11:57:30 AM
Last modification on : Sunday, January 10, 2021 - 10:35:13 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01692588, version 1

Collections

Citation

Leszek Brogowski, Stróżyński Tomasz. O ideale obróconym w dowcip. Fotografia kompozytowa Francisa Galtona i jej oddźwięki . Dyskurs : Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 2013, pp.70-103. ⟨hal-01692588⟩

Share

Metrics

Record views

99